Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji (210)

Sukladno članku 13. st. 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 57/22), Općina Orebić izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na svom području.

Na temelju članka 131. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) i članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18), općina Orebić kao naručitelj geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta objavljuje

Na temelju članka 131. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) i članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18), općina Orebić kao naručitelj geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta objavljuje

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama ( Narodne novine bro j 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 18. Statuta Razvojne agencije Općine Orebić (sl. glasnik 14/2018), Odluke Upravnog vijeća Razvojne agencije Općine Orebić od 12. prosinca 2022.g., Upravno vijeće Razvojne agencije Općine Orebić dana 13. veljače 2023.g. raspisuje