Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Petak, 03 Veljača 2023 11:41

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆINU OREBIĆ KOJE PROVODE UDRUGE - 2023.

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. stavak 3. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Orebić (Sl. gl. 01/20) i članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst, 02/20, 06/21), općinski načelnik Općine Orebić dana 30. siječnja 2023. donio je

 

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆINU OREBIĆ KOJE PROVODE UDRUGE

I.

Godišnji plan raspisivanja natječaja Općine Orebić za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu koje provode udruge utvrđuje se kako slijedi:

Naziv tijela

Naziv natječaja

Ukupna vrijednost natječaja

Okvirni broj planiranih ugovora

Raspon sredstava namijenjenih financiranju pojedinog programa/projekta

Planirano vrijeme objave natječaja

Financijska podrška se očekuje na rok

Napomena

Jedinstveni upravni odjel

Poziv za predlaganje Programa udruga za manifestacije u kulturi

13.270,00

3

1.000,00 - 13.270,00 eura

veljača 2023.

12 mjeseci

 

Jedinstveni upravni odjel

Poziv za predlaganje Programa udruga za izdavačku djelatnost

660,00

2

100,00 - 600,00 eura

veljača 2023.

12 mjeseci

 

Jedinstveni upravni odjel

Poziv za predlaganje Programa udruga za javne potrebe u kulturi

26.540,00

10

1.000,00 - 12.000,00 eura

veljača 2023.

12 mjeseci

 

Jedinstveni upravni odjel

Poziv za predlaganje Programa udruga za javne potrebe u sportu

63.380,00

12

700,00 - 24.000,00 eura

veljača 2023.

12 mjeseci

 

Jedinstveni upravni odjel

Poziv za predlaganje Programa udruga koje doprinose kvaliteti života umirovljenika

1.330,00

2

100,00 - 1.330,00 eura

veljača 2023.

12 mjeseci

 

Jedinstveni upravni odjel

Poziv za predlaganje Programa udruga iz područja poljoprivrede

3.980,00

2

1.000,00 - 3.980,00 eura

veljača 2023.

12 mjeseci

 

Jedinstveni upravni odjel

Poziv za predlaganje Programa udruga za humanitarno djelovanje

3.320,00

2

1.000,00 - 3.320,00 eura

veljača 2023.

12 mjeseci

 

 

II.

Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Općine Orebić www.orebic.hr, i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Klasa:402-01/23-01/01
Urbroj:2117-17-2-23-01
Orebić, 30. siječnja 2023.

Općinski načelnik
Tomislav Ančić v.r.