Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Savjetovanja s javnošću (46)

Izvješće sa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Orebić za razdoblje 2024. - 2028. godine provelo se u vremenu od 7. ožujka do 5. travnja 2024. godine.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke, zakonski a i svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim prijedlogom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane predlagatelja Odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe iste.

Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) u članku 39. propisao je kako je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno izraditi Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom za iduće razdoblje od 5 godina i provesti prethodno savjetovanje, kako na Plan mora dati prethodnu suglasnost javnoravno tijelo nadležno za prostorno planiranje i gradnju.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o redu na pomorskom dobru provelo se u vremenu od 8. studenoga do 7. prosinca 2023. godine.

Stranica 1 od 6

Aktualno: