Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • Portal
  Općine Orebić

  Komunicirajmo!Sve informacije vezane za rad lokalne samouprave i važna događanja u Općini
 • 1

Lokalni izbori 2021.

 • Odluke o financiranju izborne promidžbe na lokalnim izborima 2021. +

  Općinsko izborno povjerenstvo Općine Orebić, 26. srpnja 2021. donijelo je Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne Pročitaj više
 • Troškovi lokalnih izbora 2021. +

  Sukladno članku 126. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) utvrđuju se troškovi nastali u provedbi Pročitaj više
 • Konačni rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Orebić +

  Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, Pročitaj više
 • Konačni rezultati izbora Općinskog načelnika Općine Orebić +

  Na osnovi članka 53. točke 10. i članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj Pročitaj više
 • REZULTATI IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OREBIĆ PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. +

  Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 Pročitaj više
 • 1
 • 2
 • 3

Savjetovanja s javnošću

 • JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE OREBIĆ +

  S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke o Pročitaj više
 • Izvješće sa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na nacrt prijedloga Proračuna Općine Orebić za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu +

  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Orebić za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu provelo Pročitaj više
 • JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE OREBIĆ ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU. +

  U skladu s odredbama Zakona o proračunu (''Narodne novine'' 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (''Narodne novine'' 26/10 Pročitaj više
 • Izvješće sa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o uređenju cestovnog prometa na području općine Orebić +

  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o uređenju cestovnog prometa na području općine Orebić provelo se u vremenu od Pročitaj više
 • JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O UREĐENJU CESTOVNOG PROMETA NA PODRUČJU OPĆINE OREBIĆ +

  Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) u članku 5. propisao je Pročitaj više
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Vijesti

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83

Proračun za 2021. godinu - Vodič za građane

Ovdje možete preuzeti vodič za građane uz Proračun Općine Orebić za 2021.g.

Pravo na pristup informacijama

 • Sukladno članku 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ("Narodne novine", broj 17/19) Općina Orebić objavljuje

  IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

  Više...
 • Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.
  Više...

Iz medija:

učitaj više drži SHIFT za učitati sve load all
 • 1
 • 2