Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji (187)

Dana 10. veljače 2022. na snagu je stupila Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Orebić

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. stavak 3. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Orebić (Sl. gl. 01/20) i članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst, 02/20, 06/21), općinski načelnik Općine Orebić dana 07. veljače 2022. donio je

Komisija za dodjelu nagrada i drugih javnih priznanja Općinskog vijeća Općine Orebić donijela je zaključak kojim se pokreće postupak za predlaganje kandidata za javna priznanja koja se dodjeljuju prigodom 

Pozivaju se zainteresirani da dostave pisma namjere za zakup javne površine u 2022. godini.