Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji (210)

Pozivaju se zainteresirani da dostave pisma namjere za zakup javne površine u 2024. godini.

Komisija za dodjelu nagrada i drugih javnih priznanja Općinskog vijeća Općine Orebić donijela je zaključak kojim se pokreće postupak za predlaganje kandidata za javna priznanja koja se dodjeljuju prigodom blagdana Gospe Delorite - Dan Općine 10. svibnja 2024. godine.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 68/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i Zaključka Općinskog načelnika KLASA:350-02/22-01/01; URBROJ: 2117-17-2-23-24 od 15. prosinca 2023. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić objavljuje

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17) članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst, 03/21) i Odluke Općinskog načelnika od 28. prosinca 2023., objavljuje se