Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Petak, 08 Srpanj 2022 22:57

Poziv zainteresiranim građanima te drugim pravnim i fizičkim osobama da daju zahtjeve, prijedloge i inicijative za izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Orebić-Podgorje-Stanković“

Općina Orebić, Jedinstveni upravni odjel obavještava zainteresirane građane te druge pravne i fizičke osobe da će se pristupiti pokretanju postupka izrade izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Orebić-Podgorje-Stanković“.

Mole se zainteresirani građani te druge pravne i fizičke osobe da svoje zahtjeve, prijedloge i inicijative za izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Orebić-Podgorje-Stanković“, a usklađene s preliminarnim ciljevima i programskim polazištima, dostave u roku 15 dana od objave ove obavijesti na adresu Općina Orebić, Jedinstveni upravni odjela, Obala pomoraca 24, Orebić ili putem elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nacrtom Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Orebić-Podgorje-Stanković“ formulirani su preliminarni ciljevi i programska polazišta postupka kako slijedi:

(a) izvršit će se nužne izmjene i dopune Plana u svrhu usklađenja s propisima i sektorskim dokumentima donijetim ili noveliranim u periodu od usvajanja posljednje novelacije Plana

(b) izvršit će se izmjene u svrhu usklađenja s prostornim planovima šireg područja ili više razine donijetima ili noveliranima u periodu od usvajanja posljednje novelacije Plana.

(c) izvršit će se revizija planskih rješenja u skladu s razvojnim potrebama Općine Orebić, a što se posebice odnosi na: potrebu racionalizacije ranije planiranih koridora prometnica položenih u razmjerno složenoj topografiji i sa značajnim brojem već postojećih prometnih površina, zgrada i građevina, te na noveliranje prateće komunalne infrastrukture (sukladno sektorskoj projektno-tehničkoj dokumentaciji); izvršit će se, također, točkasta revizija namjene odnosno razgraničenja pojedinih površina te će se preispitati i pojedini urbanistički parametri

(d) izvršit će se odgovarajuće izmjene i dopune provedbenih odredbi sukladno podstavcima od (a) do (c) ovog stavka.

U sklopu postupka koji prethodi izradi i donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Orebić-Podgorje-Stanković“ izvršit će se analiza zahtjeva, prijedloga i inicijativa zaprimljenih do navedenog roka te će isti služiti za precizno formuliranje konačnih ciljeva i programskih polazišta Odluke o izradi Plana.

Zainteresiranim dionicima neće se dostavljati pojedinačni pisani odgovori na zahtjeve.