Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Utorak, 21 Lipanj 2022 23:38

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orebić

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19; dalje: Zakon), Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić kao nositelj izrade, zajedno sa stručnim izrađivačem Grgurević & partneri d.o.o., Čanićeva 6, HR-10000 Zagreb izradio je

IZVJEŠĆE
o javnoj raspravi o
Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orebić

dokument možete preuzeti ovdje: