Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Ponedjeljak, 18 Srpanj 2022 22:17

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Orebić-Podgorje-Stanković" na okoliš

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18; dalje: ZZO), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17; dalje: Uredba) i članka 46. Statuta Općine Orebić (Službeni glasnik Općine Orebić 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst, 03/21), dana 08. srpnja 2022. godine, Općinski načelnik Općine Orebić donio je

 

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Orebić-Podgorje-Stanković" na okoliš

 

dokument možete preuzeti ovdje: