Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Ponedjeljak, 08 Ožujak 2021 09:59

POZIV - JAVNI UVID IZLAGANJA GEODETSKIH ELABORATA IZVEDENOG STANJA NERAZVRSTANIH CESTA-ULICA U NASELJIMA OREBIĆ, STANKOVIĆ, KUČIŠTE, VIGANJ I LOVIŠTE - OPĆINA OREBIĆ

Na temelju Zakona o cestama (“Narodne novine” br:84/11,22/13,54/13,148/13 i 92/14), i članka 61. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (“Narodne novine br:16/07,152/08,124/10,56/13,121/16 i 09/17) te članka 81.Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (“Narodne novine” br:86/07), Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić kao naručitelj geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta – ulica , objavljuje

 

P O Z I V
J A V N I U V I D
IZLAGANJA GEODETSKIH ELABORATA
IZVEDENOG STANJA NERAZVRSTANIH CESTA-ULICA
U NASELJIMA OREBIĆ , STANKOVIĆ , KUČIŠTE , VIGANJ I LOVIŠTE - OPĆINA OREBIĆ

U svrhu usklađivanja katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja sa stvarnim stanjem na terenu glede nerazvrstanih cesta na predjelu katastarskih općina Orebić ,Stanković,Kučište , Viganj i Nakovanj a u naseljima Orebić ,Stanković , Kučište , Viganj i Lovište , pozivaju se na javni uvid u geodetske elaborate svi nositelji stvarnih prava čestica na kojima su izvedene nerazvrstane ceste – ulice i svi nositelji stvarnih prava čestica koje neposredno graniče s nerazvrstanom cestom-ulicom.
Geodetske elaborate je izradila tvrtka “Moja površina”d.o.o. iz Zagreba za slijedeće nerazvrstane ceste-ulice:

1. Ulica Đivovićeva , Orebić
2. Ulica Ivana Gundulića , Orebić
3. Ulica Kralja Zvonimira , Orebić
4. Ulica Obala pomoraca , Orebić
5. Trg Mimbelli , Orebić
6. Ulica Jurjevići , Stanković
7. Ulica Radešići , Stanković
8. Ulica Mokalo , Stanković
9. Ulica Kučište od k.br.150 do k.br.160 sve do priključka na ŽC 6235
10.Ulica Viganj od k.br.184 do k.br.187 ( k.č.832/4 K.O. Viganj)
11.Ulica Viganj od k.br.62A do k.br.201 ( k.č.446/1K.O.Viganj)
12.Ulica Viganj od k.br.103 do k.br.14B(k.č.4421/1 K.O.Viganj)
13.Ulica Viganj od k.br.116 do priključka na ŽC 6235
14.Ulica Lovište od k.br.1 do k.br.165
15.Ulica Lovište od k.br.311 do k.br.333
16.Ulica Lovište od k.br.292 do k.br.297

Uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja mogu pristupiti stranke u postupku ili njihovi punomoćnici.Javno izlaganje i uvid u Geodetske elaborate izvedenog stanja koje je izradila tvrtka“Moja površina”d.o.o. iz Zagreba , održat će se dana 09. travnja 2021.g.(petak) u općinskoj dvorani , Obala pomoraca 24 , u vremenu od 09,00h -12,00h , kada stranke mogu davati svoje izjave.

Klasa: 936-02/18-01/01
Ur.broj: 2138/03-05-21-22
Orebić, 08. Ožujka 2021

Pročelnica:
Ines Vlahović Cibilić,dipl.iur.