Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 24 Ožujak 2021 14:17

Obavijest - prethodna provjera znanja i sposobnosti za zapošljavanje komunalno-prometnog redara na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 19. i 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor komunalno-prometnog redara dana 22. ožujka 2021. daje

 

O B A V I J E S T

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja utvrdilo je Povjerenstvo. O prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti zbog zaštite osobnih podataka, kandidat će biti obaviješten elektroničkim putem na e-mail adresu i na broj telefona naznačen u prijavi na natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti za zapošljavanje komunalno-prometnog redara na neodređeno vrijeme, provest će se

30. ožujka 2021. u 12,00 sati
U Općini Orebić, Obala pomoraca 24., Orebić.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima u radni odnos, provest će se putem pisanog testiranja i intervjua sukladno Uputama i obavijesti kandidatima koja je prethodno objavljena na službenoj stranici Općine www.orebic.hr.

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti potrebno je donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu i odustao od sudjelovanja u postupku.

Klasa: 112-02/21-01/01
Urbroj: 2138/03-05-21-10
Orebić, 22. ožujka 2021.

Povjerenstvo