Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 14 Listopad 2015 12:22

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJATURISTIČKE ZONE HOTELI OREBIĆ

Ovdje možete pročitati tekst obavijesti, kao i preuzeti originalnu obavijest te pogledati prijedlog dokumenta.

Klasa: 350-02/15-01/04
Urbroj: 2138/03-05-15-27
Orebić, 12. listopada 2015.Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 350-02/15-01/04, Urbroj: 2138/03-03-15-26 od 12. listopada 2015., daje se:

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
TURISTIČKE ZONE HOTELI OREBIĆ

I. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Hoteli Orebić (dalje u tekstu: Prijedlog plana) provest će se od 26. listopada 2015. do 02. studenog 2015.
II. Javni uvid u Prijedlog plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24., radnim danom od 09,00 do 12,00 sati za vrijeme trajanja javne rasprave i na mrežnim stranicama Općine www.orebic.hr.
III. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 27. listopada. 2015. s početkom u 10,00 sati u Općini Orebić, Obala pomoraca 24.
IV. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dati postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja, u zapisnik davanjem prijedloga i primjedbi za vrijeme javnog izlaganja i dostavljanjem prijedloga i primjedbi u pisanom obliku na adresu: Općina Orebić, Obala pomoraca 24, 20 250 Orebić, kao i u knjigu primjedbi koja će biti postavljena uz Prijedlog plana, od 26. listopada 2015. do zaključno 02. studenoga 2015. godine.
V. Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.
VI. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnica
Ines Vlahović Cibilić dipl.iur