Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Utorak, 07 Srpanj 2020 13:33

Odluka o dodatku na cijene vodnih usluga zbog povećanja troškova električne energije

Povodom prijedloga direktora Društva, te na temelju suglasnosti Nadzomog odbora Društva od 26.05.2020. godine, sukladno člancima 23. i 109.

Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), člancima 440. i 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i Društvenog
ugovora NPKLM vodovoda d.o.o., Skupština NPKLM vodovoda d.o.o. je donijela, dana 24.06.2020. godine sljedeću


ODLUKU
o dodatku na cijene vodnih usluga zbog povećanja troškova električne energije

Celovit tekst možete preuzeti ovdje: