Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Utorak, 18 Lipanj 2024 13:38

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Orebić

Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 83/23), Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru (Narodne novine 2/24) i članka 13. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Orebić za razdoblje 2024.-2028. godine (Službeni glasnik 06/24) Općinski načelnik objavljuje:

 

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru
na području Općine Orebić

 1.  Predmet javnog natječaja
  Predmet javnog natječaja je dodjela dozvola na pomorskom dobru na području Općine Orebić. Dozvole se izdaju na rok od 5 godina, a za svaku od planiranih 81 dozvole izdaje se jedna. Lokacije, djelatnosti, sredstva, količina/površina i početna godišnja naknada za koje se raspisuje ovaj natječaj su slijedeće:

  Rbr

  Naziv lokacije

  k.č. i k.o.

  Naziv djelatnosti

  Sredstva

  količina/ površina

  Broj dozvola

  Početna godišnja naknada

  1.

  ISPRED KONOBE KARAKO U OREBIĆU

  ispod Č.Z 2842/2 K.O Podgorje

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  TERASA

  14 m2

  1

  60 eura/m2

  2.

  ISPOD BISTROA GIOVANNI-OREBIĆ

  dio 1236/5 k.o Podgorje

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  TERASA

  16 m2

  1

  60 eura/m2

  3.

  ISPRED HOTELA ADRIATIC

  720/2; k.o Orebić

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  TERASA

  163 m2

  1

  60 eura/m2

  4.

  PLAŽA TRSTENICA-OREBIĆ, jugoistočno od objekta Trstenica

  980/8 k.o. Orebić

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  ŠTAND

  1 kom.

  1

  60 eura/m2

  5.

  PLAŽA TRSTENICA-OREBIĆ-jugozapadno od objekta Trstenica

  980/8 k.o. Orebić

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  ŠTAND

  1 kom.

  1

  60 eura/m2

  6.

  ISPRED RESTORANA AMFORA-OREBIĆ

  719/2 k.o. Orebić

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  TERASA

  36 m2

  1

  60 eura/m2

  7.

  OREBIĆ-DUBRAVICA-MUL ISPOD KAMPA LAVANDA

  1876 k.o. Stanković

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  TERASA

  52 m2

  1

  60 eura/m2

  8.

  KO KUĆIŠTE-PLAŽA TN PERNA

  1755/2 k.o. Kućište

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  MONTAŽNI OBJEKT

  3 kom.

  1

  3.000,00 eura/kom

  9.

  VIGANJ PONTA (1022/2 KO VIGANJ)- ISPOD Chiringita

  Dio 1022/2 k.o Viganj

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  TERASA

  90 m2

  1

  60 eura/m2

  10.

  ISPOD KAMPA MAESTRAL-VIGANJ

  1022/2 k.o. Viganj

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  TERASA

  72 m2

  1

  60 eura/m2

  11.

  ISPRED MONTUNA (K.Č.443 VIGANJ)

  k.č. 443 k.o Viganj

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  TERASA

  67 m2

  1

  60 eura/m2

  12.

  ISPRED U.O. KARMELA

  nasuprot kbr.36 u Vignju

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  TERASA

  73 m2

  1

  60 eura/m2

  13.

  PLAŽA PONTA VIGANJ

  1022/2 k.o Viganj

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  MONT. OBJEKT +TERASA

  1+65 m2

  1

  3.000,00 kom+60,00eura/m2

  14.

  VIGANJ (K.Č.1023/1) WATER DONKEY

  1022/2 k.o Viganj

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  TERASA

  24 m2

  1

  60 eura/m2

  15.

  PLAŽA PONTA VIGANJ-ISTOČNO OD CRKVE

  1022/1 k.o Viganj

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  ŠTAND

  1 kom.

  1

  1.000,00eura/kom

  16.

  ISPRED REST.VRGORAC U PERNI

  ispod 829/11 k.o Kućište

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  TERASA

  46 m2

  1

  60 eura/m2

  17.

  TERASA TRSTENIK ISPRED D'ORO

  914/14 k.o Trstenik

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  TERASA

  113 m2

  1

  60 eura/m2

  18.

  TRSTENIK UZ TERASU D'ORO BARA

  914/14 k.o Trstenik

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  MONTAŽNI OBJEKT

  12 m2

  1

  3.000,00 eura/kom

  19.

  TRSTENIK -ISPRED UG.OBJEKTA FELIX

  914/14 k.o Trstenik

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  TERASA

  79 m2

  1

  60 eura/m2

  20.

  TRSTENIK

  914/1 k.o Trstenik

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  KIOSK

  1 kom.

  1

  3.000,00 eura/kom

  21.

  TRSTENIK

  914/1 k.o Trstenik

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  TERASA

  36 m2

  1

  60 eura/m2

  22.

  TRSTENIK

  914/1 k.o Trstenik

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  ŠANK NA OTVORENOM

  1 kom.

  1

  2.000,00 eura/kom

  23.

  ISPRED PIZZERIA RIVA U TRSTENIKU

  914/14 k.o Trstenik

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  TERASA

  60 m2

  1

  60 eura/m2

  24.

  ISPRED BUFFETA BOLERO- LOVIŠTE-ispred č.zgr 267/1

  1545/14 k.o Nakovanj

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  TERASA

  80 m2

  1

  60 eura/m2

  25.

  1545/14 NAKOVANJ-ISPRED PANSIONA GRADINE

  1545/14 k.o Nakovanj

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  TERASA

  171 m2

  1

  60 eura/m2

  26.

  ISPRED CAFFE BARA CARAMBA LOVIŠTE

  1545/14 k.o Nakovanj

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  TERSASA

  40 m2

  1

  60 eura/m2

  27.

  ISPRED RESTORANA PORAT

  1545/14 k.o Nakovanj

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  TERASA

  38 m2

  1

  60 eura/m2

  28.

  ISPRED BISTROA TEUTA U LOVIŠTU

  1545/14 k.o  Nakovanj

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  TERASA

  71 m2

  1

  60 eura/m2

  29.

  ISPRED KONOBE BARSA U LOVIŠTU

  1545/14 k.o Nakovanj

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  TERASA

  60 m2

  1

  60 eura/m2

  30.

  ISPRED RESTORANA TRUMBETA 1

  1545/14 K.O Nakovanj

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  TERASA

  60 m2

  1

  60 eura/m2

  31.

  LOVIŠTE RIVA ISPRED KUĆBR. 23.

  dio 1545/14 k.o Nakovanj

  Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

  ŠTAND

  1 kom

  1

  1.000,00eura/kom

  32.

  PLAŽA U VIGNJU ISPRED K.Č.3141/4

  3141/4 k.o Viganj

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  LEŽALJKE I SUNCOBRANI

  6+4 kom.

  1

  40 eura/kom

  33.

  PLAŽA ISPRED KAMPA ANTONY BOY-VIGANJ

  dio 1022/2 k.o Viganj

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  LEŽALJKE

  10 kom.

  1

  40 eura/kom

  34.

  ČEST ZEM. 76/8 K.O. OREBIĆ-ISPRED U.O. SUNSET

  dio 76/8, 76/1 k.o. Orebić

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  LEŽALJKI I SUNCOBRANI

  8+8 kom.

  1

  40 eura/kom

  35.

  PLAŽA TRSTENICA-OREBIĆ

  980/8 k.o. Orebić

  Zabavne i rekreacijske djelatnosti

  VODENI PARK

  1 kom.

  1

  10 eura/m2

  36.

  PLAŽA TRSTENICA-OREBIĆ-jugozapadni dio plaže

  980/8 k.o. Orebić

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  LEŽALJKE I SUNCOBRANI

  25+9 kom.

  1

  40 eura/kom

  37.

  ISPRED POMORSKOG MUZEJA

  283/4 k.o. Orebić

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  LEŽALJKE I SUNCOBRANI

  10+5 kom.

  1

  40 eura/kom

  38.

  ISPRED HOTELA ADRIATIC

  ispod parcele 720/2 k.o Orebić

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  LEŽALJKE I          SUNCOBRANI

  24 kom.

  1

  40 eura/kom

  39.

  PLAŽA ISPRED REST.JADRAN-OREBIĆ

  283/4 k.o Orebić

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  LEŽALJKE I SUNCOBRANI

  6+3 kom.

  1

  40 eura/kom

  40.

  OREBIĆ-DUBRAVICA-ISPOD KAMPA LAVANDA

  1876 k.o Stanković

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  LEŽALJKE I SUNCOBRANI

  70+35 kom.

  1

  40 eura/kom

  41.

  ISPOD HOTELA ORSANA -OREBIĆ

  1236/1, 1236/2 k.o. Podgorje

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  LEŽALJKE

  30 kom.

  1

  40 eura/kom

  42.

  ISPOD HOTELA BELLEVUA  -OREBIĆ

  1236/2,  K.O Podgorje

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  LEŽALJKE

  30 kom.

  1

  40 eura/kom

  43.

  PLAŽA ISPOD HOTELA INDIJAN

  1236/2 k.o Podgorje

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  LEŽALJKE

  16 kom.

  1

  40 eura/kom

  44.

  VIGANJ PLAŽA (K.Č.1937/2)

  k.č. 1937/2 ko Viganj

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  LEŽALJKE I SUNCOBRANI

  8+8 kom.

  1

  40 eura/kom

  45.

  ISPOD KAMPA MAESTRAL-VIGANJ

  1022/2 k.o. Viganj

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  LEŽALJKE I SUNCOBRANI

  20+4 kom.

  1

  40 eura/kom

  46.

  VIGANJ ISPRED KUĆNOG BR. 73/74

  1022/2 k.o Viganj

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  LEŽAJLKE

  12 kom.

  1

  40 eura/kom

  47.

  PLAŽA U PERNI

  ISPOD Č.Z. 1203/4 K.O Podgorje

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  LEŽALJKE I SUNCOBRANI

  4+2 kom.

  1

  40 eura/kom

  48.

  DIO OBALE SJEVEROISTOČNO OD PANSIONA GRADINA

  1545/14 k.o Nakovanj

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  LEŽALJKE I SUNCOBRANI

  20+5 kom.

  1

  40 eura/kom

  49.

  ISPRED REST.VRGORAC U PERNI

  ispod 829/11 k.o Kućište

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  LEŽALJKE I SUNCOBRANI

  15+6 kom.

  1

  40 eura/kom

  50.

  DIO OBALE U KUĆIŠTU,  ispred kb 81

  ispod K.č. 829/8 k.o Kućište

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  LEŽALJKE I SUNCOBRANI

  8+4 kom.

  1

  40 eura/kom

  51.

  KO KUĆIŠTE-PLAŽA TN PERN

  1693/7, 1740 k.o Kućište

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  MONTAŽNI OBJEKT

  2 kom.

  1

  200 eura+30 eura/m2

  52.

  DIO OBALE U KUĆIŠTU,  ispred kb 81

  ispod K.č. 829/8 k.o Kućište

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  BRODICA

  1 kom.

  1

  800 eura/kom

  53.

  PLAŽA TRSTENICA-OREBIĆ

  980/8 k.o. Orebić

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  KAJAK I SUP

  2 + 2 kom.

  1

  100 eura/kom

  54.

  PLAŽA TRSTENICA-OREBIĆ

  980/8 k.o. Orebić

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  PLOVILA NA VODOMLAZNI POGON

  3 kom.

  1

  1.000 eura/kom

  55.

  MULIĆ ISPOD MLINICE

  ispod 720/3 k.o Orebić

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  GUMENJAK

  1 kom.

  1

  800 eura/kom

  56.

  76/8 OREBIĆ-ISPOD PIANTANIDE-OREBIĆ

  76/8 K.O Orebić

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  BRODICA

  1 kom.

  1

  800 eura/kom

  57.

  76/8 OREBIĆ-ISPOD PIANTANIDE-OREBIĆ

  76/8 K.O Orebić

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  BRODICA

  1 kom.

  1

  800 eura/kom

  58.

  76/8 OREBIĆ-ISPOD PIANTANIDE-OREBIĆ

  76/8 K.O Orebić

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  KAJAK

  2 kom.

  1

  100 eura/kom

  59.

  PLAŽA TRSTENICA-OREBIĆ, jugoistočno od objekta Trstenica

  980/8 k.o. Orebić

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport /zabavne i rekreacijske djelatnosti

  BRODICE+ PLOVILO ZA VUČU U SVRHU ZABAVE S OPREMOM

  3 +1 kom.

  1

  800 eura/kom

  60.

  ISPOD BISTRO GIOVANI-NASIP-PERO

  dio 1236/5 k.o Orebić

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  LEŽALJKE I SUNCOBRANE

  4+2 kom.

  1

  40 eura/kom

  61.

  PLAŽA TRSTENICA-OREBIĆ, jugoistočno od objekta Trstenica

  980/8 k.o. Orebić

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  PEDALINA

  3 kom.

  1

  100 eura/kom

  62.

  ŠKVAR-NOVI MUL-OREBIĆ

  1236/2 K.O Podgorje

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  BRODICE

  6 kom.

  1

  800 eura/kom

  63.

  ŠKVAR-ISTOČNO OD NOVOG MULA-OREBIĆ

  1236/2 K.O Podgorje

  Zabavne i rekreacijske djelatnosti

   PLOVILO ZA VUČU U SVRHU ZABAVE S OPREMOM

  2 +1 kom.

  1

  800 eura/kom+1.000eura/kom

  64.

  ŠKVAR ISPOD PARKINGA BUKLIJAŠ-OREBIĆ

  1236/18 K.O Podgorje

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  LEŽALJKE

  10 kom.

  1

  40 eura/kom

  65.

  ŠKVAR ISPOD PARKINGA BUKLIJAŠ-OREBIĆ

  1236/18 K.O Podgorje

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  SUP

  4 kom.

  1

  100 eura/kom

  66.

  ŠKVAR ISPRED KB 10 -OREBIĆ

  1236/2 k.o Podgorje

   Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  BRODICA + GUMENJAK

  2+1 kom.

  1

  800 eura/kom

  67.

  OREBIĆ-MUL NA ŠKVARU

  ispod k.č 1236/2 k.o Podgorje

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  BRODICA

  2 kom.

  1

  800 eura/kom

  68.

  ZAP.OBALA HOTELA AMINESS-GRAND

  1236/1, k.o Podgorje

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  GUMENJAK

  1 kom.

  1

  800 eura/kom

  69.

  KUČIŠTE ISPRED KUĆNOG BR. 50B

  829/9 k.o. Kućište

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  DASKE ZA JEDRENJE

  15 kom.

  1

  100 eura/kom

  70.

  PERNA PLAŽA ISPRED TN PERNA

  1735 k.o Kućište

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  DASKE ZA JEDRENJE

  30 kom.

  1

  100 eura/kom

  71.

  KUČIŠTE ZAMOŠĆE ISPOD KUĆE BR. 50 C

  ispod 829/9 k.o Kućište

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  DASKE ZA JEDRENJE

  15 kom.

  1

  100 eura/kom

  72.

  PLAŽA ISPRED TN PERNA

  1756 k.o. Kućište

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  DASKE ZA JEDRENJE

  40 kom.

  1

  100 eura/kom

  73.

  MUL ISPOD KUĆE, KUĆNI BROJ 19B PERNA-ISPOD KUĆE JURKOVIĆ

  ispod 829/11 k.o Kućište

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  GLISER

  2 kom.

  1

  800 eura/kom

  74.

  PLAŽA ISPRED KAMPA AUNTONY BOY-VIGANJ

  DIO 1022/2 k. o. Viganj

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  DASKE ZA JEDRENJE

  6 kom.

  1

  100 eura/kom

  75.

  VIGANJ ISPRED K.Č. 1023/ I,1023/2

  1022/2 k.o Viganj

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  DASKE ZA JEDRENJE

  30 kom.

  1

  100 eura/kom

  76.

  VIGANJ ISPRED K.Č. 1023/ I,1023/2

  1022/2 k.o Viganj

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  KAJACI

  10 kom.

  1

  100 eura/kom

  77.

  VIGANJ ISPRED K.Č. 1023/ I,1023/2

  1022/2 k.o Viganj

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  BRODICE

  3 kom.

  1

  800 eura/kom

  78.

  ISPOD ZAPADNOG DIJELA Č-ZEM. 450/5 k.o Viganj

  Ispod 450/5 k.o Viganj

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  PLOVILO NA VODOMLAZNI POGON

  2 kom.

  1

  1.000 eura/kom

  79.

  LOVIŠTE ISPRED K.Č.1545/38 KO NAKOVANJ

  1545/14 K.O. Nakovanj

  Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

  LEŽALJKE

  6 kom.

  1

  40 eura/kom

  80.

  PLAŽA TRSTENICA- ispod objekta Trstenica

  980/8 k.o. Orebić

  Trgovina na malo izvan prodavaonice

  POKRETNA KOLICA

  1 kom.

  1

  300 eura/kom 2.  Uvjeti javnog natječaja
  U natječaju mogu sudjelovati svaki gospodarski subjekt koji je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude.
  Kod obavljanja djelatnosti iznajmljivanja plovila na vodomlazni pogon i vuče plovilom u svrhu zabave, ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je:
  - pridržavati se uvjeta sigurnosti plovidbe koje utvrđuje nadležna lučka kapetanija,
  - ne približavati se na udaljenost od 50 metara od zaštitne plutajuće brane uređene plaže, odnosno 150 metara od obale neuređene plaže te postaviti i održavati sigurnosni koridor označen plutajućim branama.
  Kod obavljanja djelatnosti iznajmljivanja plažne opreme, ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je:
  - držati plažnu opremu (suncobrani, ležaljke i sl.) uredno složene i smještene na dijelu pomorskog
  dobra koje je dozvolom na pomorskom dobru određeno za njihov smještaj i izdavanje,
  - spremati plažnu opremu na dio pomorskog dobra koje je dozvolom na pomorskom dobru određen
  za njihov smještaj i izdavanje kada korisnik prestane koristiti plažnu opremu,
  - redovito održavati i čistiti pomorsko dobro na kojem se izdaje dozvola,
  Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je priključiti se na vodovod i odvodnju, a ako te mogućnosti nema, dužan je postaviti spremnik za vodu i odvodnju.
  Na javnom natječaju ne može sudjelovati ponuditelj:
  - koji je koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru,
  - koji ima dospjelih obveza temeljem javnih davanja,
  - koji ima nepodmiren dug prema Općini Orebić po bilo kojem osnovu, osim ako je s Općinom regulirao plaćanje duga ili kada ponuditelj istodobno prema Općini ima dospjelo nepodmireno potraživanje u iznosu koji je jednak ili veći od duga ponuditelja,
  - koji nema dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva
  - koji nema dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se dozvola traži za obavljanje brodicom/brodom).

 3.  Rok za podnošenje ponuda na natječaj
  Rok za podnošenje ponuda na natječaj je zaključno do dana 27. lipnja 2024. do 12,00 sati bez obzira na način dostave.
  Ponude se dostavljaju na adresu OPĆINA OREBIĆ, Obala pomoraca 24., 20250 OREBIĆ, u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ- Ponuda za dozvolu na pomorskom dobru“
  Na omotnici se mora naznačiti naziv i sjedište, odnosno ime i prezime i adresa ponuditelja.

 4.  Sadržaj ponude

  Ponuda na natječaj mora sadržavati:
  1. presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe ili drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti,
  2. naznaku lokacije na koju se ponuda odnosi i ponuđenu naknadu za dozvolu,
  3. dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva (za djelatnosti: ugostiteljstvo i trgovina), 
  4. prospekt proizvođača ili fotografiju sredstva (za djelatnosti koje se ne odnose na ugostiteljstvo i trgovinu),
  5.1. za kiosk, montažni objekt do 12 m2 i pripadajuću terasu: - tehnički opis sa detaljnim opisom primijenjenih materijala, načina zatvaranja bočnih stranica objekta i opisom opreme terase
  5.2. za terasu: - prostorni prikaz sa uklapanjem u fotografiju lokacije
  5.3. škrinju ili aparat za sladoled i štand: - prospekt proizvođača ili fotografiju sredstva
  6. jamstvo za ozbiljnost ponude u visini 50% početnog godišnjeg iznosa dozvole na pomorskom dobru. broj: HR3624070001830800006, uz naznaku svrhe - jamstvo za ozbiljnost ponude – Dozvola na pomorskom dobru-redni br.__, model HR68 poziv na broj 7242-OIB,
  Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća u roku od 8 dana o dana pravomoćnosti rješenja o dozvoli.
  Ponuditeljima čija se ponuda prihvaća i donese rješenje o dozvoli, jamčevina se uračunava u godišnju naknadu.
  Ponuditeljima koji odustanu tijekom natječaja ili odustanu nakon pravomoćnosti rješenja o dozvoli jamčevina se ne vraća.
  7. dokaz o tome da će ponuditelj upotrebljavati opremu i prateće instalacije i pružati usluge koje koriste materijale i predmete s certifikatom kvalitete prema europskim propisima ili izjavu da isto neće upotrebljavati ili neće pružati navedene usluge,
  8. podatak o vremenskom razdoblju tijekom godine u kojem će ponuditelj obavljati djelatnost temeljem dozvole,
  9. suglasnost za objekt u kojem će se obavljati djelatnost sukladno podzakonskom aktu kojim se uređuju jednostavne i druge građevine i radovi (za sredstvo: kiosk, montažni objekt – do 12 m2),
  10. Instrumente osiguranja/vlastoručno potpisane izjave:
  - izjava kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije,
  - izjava kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i  stvari bez provedenog upravnog postupka ako se predmeti i stvari nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja dozvole na pomorskom dobru,
  - izjava kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ako se predmeti i stvari ne nalaze na lokaciji dozvole te ukoliko se na lokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene dozvolom na pomorskom dobru,
  - bjanko zadužnicu koja mora biti izdana na propisanom obrascu, potvrđena kod javnog bilježnika te popunjena sukladno podzakonskom aktu kojim se uređuje oblik i sadržaj bjanko zadužnice, a kojom ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjele, a nenaplaćene naknade za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru, za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere te radi naplate eventualnih troškova ovrhe.
  11. potvrdu Porezne uprave o stanju duga javnih davanja (ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ponude)
  12. potvrdu JUO Općine Orebić da nema nepodmiren dug prema Općini Orebić po bilo kojem osnovu.

  (Obrasci izjava i prijave se nalaze u prilogu ovog natječaja)

 5.  Odabir ponuda i kriteriji za ocjenjivanje
  Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži najveći broj bodova prema kriterijima ocjenjivanja.
  Kriteriji ocjenjivanja ponuda u natječaju su:
  - ponuđeni iznos naknade za dozvolu na pomorskom dobru – najviše 60% ocjene ponude (ona ponuda čija je ponuđena cijena najviša, dobit će maksimalni broj bodova, po formuli cijena ponude koja se ocijenjuje/cijena ponude sa najviše ponuđenom naknadom)
  - vremensko razdoblje obavljanja djelatnosti temeljem dozvole (duži period obavljanja djelatnosti koji pospješuje izvansezonsku ponudu nosi veći broj bodova) – najviše 20% ocjene ponude (razdoblje od 15.6. do 15.09=5 bodova, razdoblje od 01.06. do 15.09.=10 bodova i razdoblje od 15.05 do 01.10.=20 bodova),
  - upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste materijale i predmete s certifikatom kvalitete prema europskim propisima- 10 % ocjene ponude (NE bez bodova DA 10 bodova)
  - prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti, odnosno korištenje pomorskog dobra – najviše 10% ocjene ponude (jedna godina 1 bod, od 1 do 3 godina 5 bodova i preko 5 godina 10 bodova).
  Ukoliko dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete natječaja, ostvare jednak broj bodova, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda zaprimljena ranije.
  Nakon ocjena ponuda Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću donošenje Odluke o davanju dozvola na pomorskom dobru na temelju koje Odluke Općinski načelnik donosi rješenja o dozvoli na pomorskom dobru.

 6. Otvaranje ponuda

  Javno otvaranje ponuda biti će 28. lipnja 2024, u 10,00 sati u općinskoj dvorani, Obala pomoraca 24.
  Otvaranju ponuda mogu nazočiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili punomoćnici uz predočenje ovjerene punomoći.

  KLASA:342-02/24-01/03
  URBROJ:2117-17-2-24-03
  Orebić, 17. lipnja 2024.

  Općinski načelnik
  Tomislav Ančić