Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Četvrtak, 30 Listopad 2014 09:20

Priopćenje za javnost Marije Mrgudić, predsjednice Općinskog vijeća

Marija Mrgudić
Predsjednica općinskog vijeća općine Orebić
Orebić
 
Priopćenje za javnost
 
U želji da se javnost što bolje i cjelovitije upozna sa mojim radom u općinskom vijeću općine Orebić odlučila sam se, na ovaj način prikazati moj rad za javno dobro, na koji sam pristala prije godinu i pol dana,a u koji sam ušla potaknuta "nevoljom velikom" našeg Orebića.
Tada, kada smo se uspjeli izboriti za ulazak demokratskih načela u našu Općinu, mnogi su se veselili i slavili, a ja sam se molila za razum i snagu koja če nam biti potrebna u svladavanju svih prepreka koje su nam se godinama gradile.
 
Kroz ovu godinu i pol učestvovanje u općinskoj vlasti sve više osjećam očekivanja svih ljudi koje susrećem na ulici. Ne mogu i ne želim obećati da ću svačije životne želje riješiti za četiri godine. Nisam osoba koja može dijeliti lažne nade kao Kiki bombone, ali od osjećaja odgovornosti ne mogu i ne želim pobjeći.
 
Ponašajući se odgovorno i u skladu sa programom Zajednice sretnih ljudi,kojih sam i predstavnik, svoje sam obaveze u općinskom vijeću prihvatila i sjednice sazivala sa velikom odgovornošću i transparentnošću. Na moju inicijativu se po prvi put u povijesti općine Orebić sjednice općinskog vijeća prenose u živo, preko elektronskih medija, a javnost i mediju su dobrodošli na sjednicama.
 
Unutar organizacijskih poslova Izvršne vlasti se kao predsjednica upravne vlasti ne miješam, već želeći pomoći orjentirala sam se na organizaciju i koordinaciju sa EU fondovima. U razdoblju od godinu i pol dana, koliko smo na vlasti izborila sam se:
 
- Da Ministarstvo regionalnog razvoja poveća svoj udjelu financiranju radova na izgradnji OŠ Orebic za dodatnih 5.000.000 kn. nepovratnih sredstava.
- Da Ministarstvo turizma odobri prvu fazu projekta " Revitalizacija unutrašnjosti poluotoka Peljesca" u iznosu od 400.000 kn. za projektnu dokumentaciju, a ukupni iznos cijelog projekta je 7.500.000 kn.
- Da Ministarstvo regionalnog razvoja odobri projekt komunalne opreme uređenje šetnjice Orebić I plaže Lovište u iznosu od 200.000 kn.
- Da Ministarstvo turizma odobri prvu fazu projekta "Uređenje plaže Trstenica" u iznosu od 390.000kn za projektnu dokumentaciju, a ukupni iznos cijelog projekta je 7500 000kn.
Od projekata koje sam pomogla aplicirati imamo:
- Na Ministarstvu turizma projekt "uređenje trga Mimbeli" u vrijednosti 7.500.000 kn. a kojeg apliciramo za prvu fazu projektne dokumentacije
- Na Ministarstvu kulture projekt " uređenje grobnice Mimbeli" za koju apliciramo završnu fazu uređenja u vrijednosti 350 000 kn.
 
Uz ove projekte za javno dobro, trudim se informacije koje imam podijeliti i sa privatnim i gospodarskim sektorom, kako bi i oni mogli povuči bespovratna sredstava.
 
U angažmanima oko EU Fondova veliku vrijednost vidim u grupi mladih entuzijasta koji volonterski pomažu našoj općini oko zamršene birokracije.
 
Kao jedna od investitora na našoj općini, uvijek sam otvorena za razgovore i pomoć u razmjeni iskustava sa potencijalnim investitorima.
Sa velikim iskustvom u šutnji birokracije i prenosu nenadležnosti institucija i ureda Državne uprave, koji su glavna smetnja razvoja projekata u svim sferama investiranja, glavni sam pobornik i predvodnik u rješavanju prostorno planske dokumentacije općine Orebić,kao strateških dokumenata općine.
 
Momentalno u općini leži cca 300 zahtjeva građana kao potencijalnih investitora, za rješavanje prostorno planske dokumentacije. Ne podržavam odluku većine vijećnika o puštanju u izradu ciljanih izmjena I dopuna prostornog plana uredjenja općine Orebić, sa ciljem rješavanja problema trojici privrednika dok 300 zahtjeva leži u ladici i čeka.
 
Svoja uvjerenja o jednakosti uvjeta za sve građane nastojim provesti u svim sferama kojim se bavim i živim.
 
Iako sam javno iznijela negodovanje oko donošenja odluke za pojedince, poštivala sam volju većine viječnika i ciljane izmjene I dopune prostornog plana uređenja općine Orebić su puštene u izradu. One su imale svoj tijek, a u tijeku javne rasprave potencijalni investitori nisu izložili svoje projekte, kako je i bilo najavljeno. I pored svega toga stručni izradjivač (ponavljam kojega je platila općina Orebić) nije na vrijeme priložio dokumente na usvajanje, te je došlo do nesuglasja oko zakazivanja 12. Sjednice općinskog vijeća. Moja odgovornost je zakazati sjednicu općinskog vijeća u roku kojeg mi Zakon, Statut I Poslovnik nalažu, a odgovornost stručnog izradjivača je priložiti na vrijeme ugovorene i plaćene dokumente.
 
Dragi sumještani obećala sam pošten i odgovoran odnos prema Mjestu i vašim novcima, te to održavam i dalje. Trudim se na svim poljima pokrenuti što je moguće više projekata i poslova. Nadam se da če moj trud uroditi plodom i da će ljudi koji su mi dali povjerenje prepoznati kako nisu izigrani ,već da sam dosljedna u donošenju ispravnih smjernica. Zadovoljstvo, ako budem imala pravo na njega, doći če poslje, kad nakon utrke vidim da niti Vas niti sebe nisam iznevjerila.
 
Nadam se da ćete me razumjeti u mojim nastojanjima i borbama da su svi građjani
"jednaki a da neki nisu jednakiji".
Sve one koji žele biti informirani o mom radu pozivam da mi se slobodni obrate.
 
S poštovanjem
Marija Mrgudic