Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Uncategorized (4)

Srijeda, 23 Rujan 2020 12:52

Izjava o pristupačnosti

Sukladno članku 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ("Narodne novine", broj 17/19) Općina Orebić objavljuje

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

Ponedjeljak, 28 Travanj 2014 16:02

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.
Utorak, 21 Siječanj 2014 10:27

O Općini Orebić

Prema zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj koji je Hrvatski sabor  29.12.1992. godine donio, utvrđeno je da se u sastavu Županije dubrovačko-neretvanske nalazi Općina Orebić, u sklopu koje se nalaze naselja Orebić, Lovište, Viganj, Kućište, Podobuče, Donja Banda, Vrućica, Duba, Trpanj,Oskorušno, Kuna, Pijavičino, Potomje i Trstenik. Na taj je način nakon 30 godina obnovljena Općina Orebić.

Zakonom o lokalnoj samoupravi općina je jedinica koja se osniva za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cijelinu, koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.

07.05.1993. godine provode se izbori za predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, te je temeljem rezultata izbora održana prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Orebić. Tako je općina počela sa radom u prostorijama Mjesne zajednice Orebić.

U siječnju 1997. godine odlukom Vlade Republika Hrvatske  odvajaju se naselja Trpanj,Vrućica i Duba s pripadajućim teritorijem od Općine Orebić, te se nakon provedenih izbora za predstavnička tijela 17.05.1997. godine formira općina Trpanj. Tako općina Orebić nastavlja svoj rad u smanjenom sastavu do danas. 

Općina Orebić teritorijalno je najveća općina na poluotoku Pelješcu.

Smjestila se na jugozapadnom dijelu poluotoka na površini od 113,13 m2 (prema popisu stanovništva iz 2011. godine broji 4104 stanovnika). S južne strane oplakuju je pelješki, korčulanski i mljetski kanal, a sa sjeverne strane brani je masiv Sv. Ilije (961m) na čijim se obroncima nižu naselja s Orebićem, kao sjedištem bogate kapetanske tradicije.

Gospodarski resursi Općine Orebić već su tradicionalno okrenuti vinogradarstvu, maslinarstvu, pomorstvu i turizmu.

Razvedena obala, duge pješćane plaže i topla klima idealni su uvijeti za razvoj turizma i stvaranja turističke mikroregije koja svojim prirodnim specifičnostima i kulturno povijesnim nasljeđem predstavlja osnovu za održivi razvoj kraja kroz turizam, kao osnovu pokretača ostalih djelatnosti općine.

Strme padine nagnute prema moru, ljudskom rukom pretvorene su u terasaste vinograde jedinstvene na području Republike Hrvatske (Postup, Dingač), plodna kraška dolina u unutrašnjosti općine idealni su resursi za proizvodnju grožđa i vina koji su osnovni poljoprivredni resurs općine Orebić i jamstvo ekonomske isplativosti života na poluotoku i ostanka mladih u ruralnim sredinama.

Po svom zemljopisnom položaju Općina Orebić ima vrlo pogodne zemljišno-klimatske

uvjete za uzgoj maslina. Masline se uzgajaju već stoljećima. Marljivi maslinari veliku  pozornost posvećuju uzgoju maslina te proizvodnji ekstra djevičanskog ulja, koje je po svojoj iznimnoj kvaliteti prepoznato  širom svijeta.

Okrenutost prema moru i pomorstvu tradicijski je vezano za stanovništvo Općine Orebić.

Stanovnici općine okretanjem prema moru i danas osiguravaju svoj gospodarski opstanak na rodnoj grudi, nastavljajući put svojih predaka koji su stoljećima preko dodira sa širokim svijetom i sticanjem materijalnog dobitka ujedno ostvarivali civilizacijski uspon svoga zavičaja.  

 
Srijeda, 06 Studeni 2013 15:18

O općini

Općina Orebić je smještena u sjeverozapadnom dijelu Županije Dubrovačko-neretvanske i pokriva zapadni i centralni dio poluotoka Pelješca Općina Orebić teritorijalno je organizirana u 11 MO Odbora: Lovište, Viganj, Kućište, Orebić, Podobuće, Borje, Donja Banda, Oskorušno, Kuna, Pijavičino i Trstenik.
 
Površina Općine je 113,13 km2 i ima 4104 stanovnika. Prosječna gustoća naseljenosti je 36,28 stanovnika na kvadratni kilometar, prosječna starost stanovnika je 41,3 godina.
 
Dužina cesta kroz Općinu Orebić je ukupno 72 km od čega 35 km državnih, 27 km županijskih i 10 km lokalnih cesta.
 
Na području Općine Orebić djeluje 151 psolovni subjekt. Zaposlenih ima 1179, nezaposlenih 177 i cca 500 umirovljenika.