Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Utorak, 22 Travanj 2014 12:20

Važna obavijest za poljoprivrednike - isplata potpora u poljoprivredi i stočarstvu

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU 01. ožujka započela je zaprimati zahtjeve poljoprivrednika ZA IZRAVNA PLAĆANJA ZA 2014. GODINU
Zahtjev se popunjava elektronski, pomoću internetske aplikacije AGRONET, a 
podnosi se „papirnato“  - potpisan i biljegovan s 20,00 kuna upravne pristojbe, osobno ili poštom Regionalnom uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, čiji se uredi nalaze u
 
Dubrovniku, Vukovarska 2 (telefon  01 644 6041 i 020 311 896)
Korčuli, A. i S. Radića 1 (telefon 020 711 704)
Metkoviću, S. Radića 3 (telefon 020 683 667, 020 640 486 i 020 640 485)
Ako nisu u mogućnosti samostalno popuniti zahtjev, poljoprivrednicima će pomoći djelatnici Agencije za plaćanja,  Savjetodavne službe i Hrvatske poljoprivredne agencije.
  
U slučaju bilo kakvih promjena, potrebno je prije podnošenja zahtjeva ispraviti podatke u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, ARKOD sustavu u Jedinstvenom registru domaćih životinja.
 
ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU:
01. ožujka do 15. svibnja 2014. godine.
 
             Iznimno od roka za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva:
 
                     -    Zahtjev za premiju za ovce i koze podnosi se 
                           od 01. ožujka do 30. travnja 2014. godine
 
                     -    Zahtjev za premije za krave dojilje,  plaćanja za mliječne krave  
                           i za specifičnu potporu 
                           podnosi se od 01. travnja do 15. svibnja 2014. godine.
 
Jedinstveni zahtjev može se podnijeti i nakon 15. svibnja 2015. godine, i to najkasnije do 09. lipnja 2014. godine. Pri tom će se korisniku umanjiti iznos potpore za svaki dan kašnjenja (nakon osnovnog roka). 
 
Zahtjevi pristigli 10. lipnja i kasnije neće se razmatrati. 
 
Izmjene i dopune podnesenog zahtjeva za poljoprivredne parcele i/ili prava na plaćanja moguće su do 31. svibnja 2014. godine bez smanjenja visine plaćanja za zakašnjenje, te naknadno do 09. lipnja 2014. uz smanjenje iznosa potpore zbog kašnjenja.
 
Molimo sve poljoprivrednike da, bez obzira popunjavaju li zahtjev samostalno ili uz nečiju pomoć, prije potpisivanja i podnošenja zahtjeva pažljivo pročitaju zahtjev jer svojim potpisom jamče da su svi podaci u zahtjevu istiniti.