Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Četvrtak, 02 Travanj 2015 20:05

Upute o usklađivanju statuta udruga s novim Zakonom o udrugama

Općina Orebić prenosi sažete upute kako uskladiti statut udruge s novim Zakonom o udrugama.

Zakon o udrugama donesen je 11. lipnja 2014. godine, a stupa na snagu 01. listopada 2014. godine. Zakon o udrugama objavljen je u Narodnim novinama broj 74, i savjetujemo sve naše članice da se upoznaju sa odredbama istog Zakona. Zakon donosi nekoliko novina koje je potrebno ugraditi u Statute udruga, dakle u propisanom roku od godinu dana (do 01. listopada 2015. godine) sve udruge građana dužne su svoje Statute uskladiti sa odredbama novog Zakona o udrugama, te Statute dostaviti na ovjeru u nadležne Urede državne uprave.

Dokument s uputama možete preuzeti uz ovaj članak.

 

Aktualno:

Sve novosti