Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Predstavnički ured Dubrovačko-neretvanske županije poziva sve zainteresirane da se prijave na program stručne prakse u Bruxellesu.

Petak, 08 Veljača 2019 09:20

Obilježavanje Dana europskog broja 112

11. veljače obilježava se Dan europskog broja 112.

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (”Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09) Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine”, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije (”Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 5/16) Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, o b j a v lj u j e

Ponedjeljak, 21 Siječanj 2019 08:33

Obavijest o tribini o pravima hrvatskih branitelja

Obavještavamo da će se tribina o pravima hrvatskih branitelja održati u dvorani Općine Orebić datuma 25.01.2019. (petak) sa početkom u 16:00 sati.