Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala je 11. veljače 2019.

Komisija za dodjelu nagrada i drugih javnih priznanja Općinskog vijeća Općine Orebić donijela je zaključak kojim se pokreće postupak za predlaganje kandidata za javna priznanja

Predstavnički ured Dubrovačko-neretvanske županije poziva sve zainteresirane da se prijave na program stručne prakse u Bruxellesu.

Petak, 08 Veljača 2019 09:20

Obilježavanje Dana europskog broja 112

11. veljače obilježava se Dan europskog broja 112.

Aktualno:

Sve novosti