Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Petak, 14 Ožujak 2014 08:19

Održana javno izlaganje o izmjenama UPU 'TZ Hoteli Orebić'

U četvrtak, 13. ožujka u Dvorani Općine Orebić održano je u sklopu javne rasprave, javno izlaganje o prijedlogu UPU 'TZ Hoteli Orebić'

Javno izlaganje od strane predstavnika stručnog izrađivača plana gosp. Hrvoja Vidovića dipl.ing.arh., a nazočili su mu predstavnici Općine Orebić, investitora UPU, neki od vlasnika nekretnina u obuhvatu UPU, te zainteresirana javnost. Između ostalog, predstavljen je i idejni projekt motažne dvorane čije se postavljanje predviđa ovim dokumentom.

Aktualno:

Sve novosti