Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Nedjelja, 15 Ožujak 2020 00:00

Odluka načelnika - prevencija širenja koronavirusa (COVID-19) na području općine Orebić

Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine '', broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/7, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (''Narodne novine'', broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst), a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 13. ožujka 2020.g, preporukama Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije i Stožera civilne zaštite Dubrovačko- neretvanske županije načelnik Općine Orebić donosi

 

 ODLUKU

Članak 1.

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Općine Orebić, a prema preporukama Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije nalažem sljedeće:

1.) Na području Općine Orebić odgađaju se sva okupljanja građana na otvorenom i zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja i treninzi, kazališne i dječje predstave, kulturne priredbe i ostali javni skupovi.

2.) Ustanove u vlasništvu Općine Orebić do daljnjega neće organizirati izravan rad sa strankama. Nalaže se privremeno zatvaranje knjižnice i čitaonice te klubova, zatim prostora udruga civilnog društva, saveza i zajednica udruga, kao i prostora koje te udruge koriste za redovne aktivnosti.

3.) Preventivno se zatvaraju sportski tereni i igrališta na području Općine Orebić.

4.) Privremeno prestaje s radom P.U. Dječji vrtić Orebić kao i područni odjeli: Viganj, Potomje, Trpanj i Janjina. Za vrijeme prestanka rada Vrtića biti će organizirana dežurstva isključivo za korisnike koji nemaju drugih mogućnosti zbrinjavanja svoje djece. Upute o dežurstvima roditelji će dobiti od zaposlenika ustanove u ponedjeljak 16. ožujka 2020. godine.

5.) Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić, općinske ustanove i tvrtke ograničavaju izravan rad sa strankama, a kontakt će biti moguć putem telefona, pošte ili e-maila. U iznimnim situacijama, kada je zbog zadanih rokova u određenom postupku potrebno predati pismeno Općini Orebić isto će biti zaprimljeno. Preporučuje se financijske transakcije (plaćanje računa i sl.) obaviti internet bankarstvom.

6.) Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela, općinskih ustanova i tvrtki dužni su se pridržavati preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliske kontakte s osobama koje imaju respiratorne simptome, održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije radnih površina i predmeta, provjetravanja radnog prostora te isto preporučivati građanima/strankama s kojima su u komunikaciji.

7.) Preporučuje se svim građanima Općine Orebić što je moguće manje koristiti usluge Ambulanta na području Općine Orebić radi očuvanja integriteta medicinskog sustava i nepotrebnog izlaganja sebe i drugih opasnostima prenošenja zaraze.

8.) Mole se građani Općine Orebić koji su, radi poslovnih ili privatnih razloga od 01. ožujka 2020. godine boravili u virusom zahvaćenim zonama, da postupe savjesno i odgovorno te da se, u skladu s preporukama struke, telefonskim putem jave dežurnom epidemiologu i postupaju po naputku.

9.) Mole se građani da se u slučaju smrtnog slučaja sprovodi odvijaju u krugu obitelji.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te važi dok se ne donese Odluka o poništenju iste, a objavit će se na mrežnim stranicama Općine Orebić i na Oglasnoj ploči Općine, oglasnim pločama općinskih ustanova i tvrtki i njihovim mrežnim stranicama.

Klasa:022-05/20-02/07
Urbroj:2138/03-03-20-01
U Orebiću, 14. ožujka 2020.g.

Općinski načelnik
Tomislav Ančić

 

Izvornik odluke možete preuzeti ispod članka:

Aktualno:

Sve novosti