Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Četvrtak, 02 Listopad 2014 11:41

Edukacija o korištenju fondova EU u dvorani Općine 6. i 7. listopada

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Dunea d.o.o, kao provedbenim tijelom programa, organizira edukativne aktivnosti

 koje se provode u svrhu jačanja ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu projekata  i korištenje fondova Europske unije. Dvorana Općine 6 i 7 listopada u vremenu od 09 do 16 h