Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 15 Travanj 2020 11:58

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Orebić

Za dan 18. travnja 2020. (subota)  sazvana je 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Orebić.

 Sjednica će se održati elektronskim putem, pa se vijećnici mole da se o predloženim točkama dnevnog reda 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić izjasne elektronskim putem najkasnije do 18.4.2020. godine do 17 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći:

 

DNEVNI RED

 1. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Orebić za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. godine
 2. Prijedlog zaključka o dodjeli javnih priznanja
 3. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o kreditnom zaduženju Općine Orebić
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
 5. Prijedlog Odluke  o dopuni odluke o plaći načelnika i zamjenika načelnika iz radnog odnosa
 6. Prijedlog odluke o dopuni odluke o naknadi za rad načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa
 7. Prijedlog zaključka - pravo prvokupa (K.O.Orebić)
 8. Prijedlog zaključka - pravo prvokupa (Boninovo d.o.o.)
 9. Prijedlog zaključka - pravo prvokupa (Čistoća d.o.o.)
 10. Prijedlog zaključka - pravo prvokupa (Libertas - Dubrovnik d.o.o.)
 11. Prijedlog zaključka - pravo prvokupa (Sanitat d.o.o.)
 12. Prijedlog zaključka - pravo prvokupa (Vrtlar d.o.o.)

 

Materijale za točke Dnevnog reda možete preuzeti ovdje: