Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Savjetovanja s javnošću (43)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Orebić za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu provelo se u trajanju od 19. studenog do 2. prosinca 2021. godine.

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (''Narodne novine'' 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (''Narodne novine'' 26/10 i 120/13) te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (''Narodne novine'' 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) sačinjen je prijedlog Proračuna Općine Orebić za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o uređenju cestovnog prometa na području općine Orebić provelo se u vremenu od 03. do 15. veljače 2021. godine.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) u članku 5. propisao je kako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu s odredbama Zakona i po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za unutarnje poslove uređuje promet na svom području. Budući je Zakon pretrpio niz promjena, a zbog potreba Općina je izradila elaborate o uređenju prometa u pojedinim naseljima, na koje je MUP dao suglasnost, uređenje prometa je trebalo uskladiti sa Zakonom i elaboratima što je rezultiralo ovakvim prijedlogom Odluke.