Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Utorak, 11 Prosinac 2018 16:30

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

Hrvatski sabor na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti novu odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B) najkasnije 30 dana prije isteka kalendarske godine za koju su doneseni programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture sukladno odredbi čl. 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu-

Sadašnja vrijednost boda (B) za izračun komunalne naknade utvrđena je 2001. godine u iznosu od 1,00 kn/m2 i jednaka mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine odnosno 2,00 kn/m2 za kuće za odmor i poslovne prostore i 10,00/5,00 kn/ m2 za građevinsko zemljište za obavljanje djelatnosti.

Budući da je Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano da je polazište za određivanje vrijednosti boda komunalne naknade (B) procjena troškova održavanja komunalne infrastrukture iz programa održavanja komunalne infrastrukture, uz uzimanje u obzir i drugih predvidivih i raspoloživih izvora financiranja, predlaže se vrijednost boda komunalne naknade (B) na području Općine Orebić u visini od 2,00 kn/m2, dakle ostaje ista vrijednost boda.
Prema prijašnjem Zakonu o komunalnom gospodarstvu, vrijednost boda komunalne naknade (B) je bila jednaka„mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni općine, no sada je ona propisana na godišnjoj razini.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.
S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Javno savjetovanje otvoreno je od objave do 17. prosinca 2018. godine.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 17. prosinca 2018. godine.

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tekst Prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade možete preuzeti ispod članka.

Aktualno:

Sve novosti