Ispiši ovu stranicu
Srijeda, 10 Kolovoz 2022 13:07

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama donosi se zbog usklađenja sa Zakonom o zaštiti životinja

(Narodne novine 102/17, 32/19) kojim je propisana obveza jedinicama lokalne samouprave donošenje odluka, a kojim će se urediti način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa, uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

Nadzor nad provođenjem predložene Odluke provodi komunalno redarstvo općine Orebić
Sastavni dio predložene Odluke je Prilog 1. kojim su određene minimalne površine ograđenih prostora za pse i veličina pseće kućice te Prilog 2 u kojem je popis opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta.
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.
S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.
Javno savjetovanje otvoreno je od 10. kolovoza do 09. rujna 2022. godine nakon čega će se sačiniti izviješće u skladu sa Zakonom.
Po završetku postupka savjetovanja konačni prijedlog će se uputiti na usvajanje predstavničkom tijelu.

 

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 09. rujna 2022. godine.
Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Klasa: 031-02/22-01/02
Urbroj:2117-17-3-22-01