Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 08 Studeni 2023 09:50

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O REDU NA POMORSKOM DOBRU

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru, Općina Orebić provodi Javno savjetovanje na Nacrt Prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru.

Stupanjem na snagu novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) uvedene su novine koje se odnose na upravljanje i održavanje pomorskog dobra. Člankom 149. stavak 3. Zakona propisano je da se u svrhu održavanja reda na pomorskom dobru na prijedlog izvršnog tijela, predstavničko tijelo JLS donosi odluku o redu na pomorskom dobru. Ovom Odlukom propisuje se red na pomorskom dobru kao cjelovit sustav mjera i radnji kojima se osigurava zaštita i održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi na području Općine Orebić.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Javno savjetovanje otvoreno je od 08. studenoga do 07. prosinca 2023. godine nakon čega će se sačiniti izviješće u skladu sa Zakonom.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 07. prosinca 2023. godine.

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Tekst prijedloga odluke možete preuzeti ispod članka:

Klasa: 130-01/23-01/05
Urbroj:2117-17-3-23-01