Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Petak, 29 Ožujak 2024 21:21

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O PLAĆANJU NAKNADE ZA NEDOSTAJUĆE PARKIRALIŠNO MJESTO

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke, zakonski a i svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim prijedlogom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane predlagatelja Odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe iste.

 

Člankom 72. stavak 2. Prostornog plana uređenja Općine Orebić propisano je da je na građevnoj čestici osnovne zgrade potrebno ostvariti broj parkirno-garažnih mjesta određen normativom iz tablice koja je sastavni dio članka, te da se omogućuje za najviše 50% obveznog broja parkirno-garažnih mjesta ostvariti uplatom za gradnju javnih parkirno-garažnih mjesta sukladno nadležnom aktu. Budući Općina Orebić još nije donijela predmetnu odluku, a pri izdavanju akata za gradnju pojavila se potreba za donošenje iste sačinjen je prijedlog u kojima je dana mogućnost da se plati naknada za nedostajuće parkirališno mjesto, područje Općine podijeljeno na zone i određena naknada za pojedinu zonu. Nadalje prijedlogom Odluke je određeno da se naknada plaća jednokratno, prije izdavanja akta za gradnju te propisani uvjeti za djelomično oslobađanje od plaćanja naknade.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke, zakonski a i svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim prijedlogom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane predlagatelja Odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe iste.

Javno savjetovanje otvoreno je od 29. ožujka do 29. travnja 2024. godine nakon čega će se sačiniti izviješće u skladu sa Zakonom.

Po završetku postupka savjetovanja konačni prijedlog će se uputiti na usvajanje predstavničkom tijelu.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 29. travnja 2024. godine.

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.