Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Utorak, 19 Studeni 2019 13:08

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA

Novi Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16 i 101/17), propisao je obvezu jedinicama lokalne samouprave usklađenja odluka s odredbama novog zakona.


Dosadašnja Odluka o općinskim porezima (Sl. gl. 03/01) donesena je 14. prosinca 2001. godine.
Nacrt prijedloga Odluke predviđa tri vrste poreza i to porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina. Dosadašnjom odlukom smo imali i porez na tvrtku i naziv kojeg novi Zakon ne propisuje. Propisuje i prirez porezu na dohodak kojeg Općina za sada neće uvoditi. U odnosu na dosadašnju Odluku promijenjeno je i nadležno tijelo za obračun i naplatu poreza na potrošnju, Porezna uprava, usklađena je i porezna stopa za porez na kuće za odmor.
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.
S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke o lokalnim porezima, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.
Javno savjetovanje otvoreno je od objave do 30. studenoga 2019. godine nakon čega će se sačiniti izviješće u skladu sa Zakonom.

 

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 30. studenoga 2019. godine.
Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Aktualno:

Sve novosti