Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 20 Studeni 2019 10:47

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine propisao je obvezu jedinicama lokalne samouprave usklađenja odluka s odredbama novog zakona pa tako i Odluke o komunalnom doprinosu

.
Dosadašnja Odluka o komunalnom doprinosu Općine Orebić (Sl. gl. 03/04, 04/06, 07/09) posljednji put je mijenjana 2009. godine.
Po istoj Odluci područje Općine Orebić podijeljeno je na 3 zone ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnja opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture. S obzirom na protek vremena potrebno je bilo, ne samo usklađenje Odluke sa novim Zakonom već i korekcija zona na području Općine Orebić s obzirom da ZKG definira komunalni doprinos kao novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području JLS i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja i ozakonjenja građevine. Tako je prijedlog 4 zone umjesto dosadašnje 3 a sve u cilju što pravičnije primjene odredbi koje definiraju komunalni doprinos. Nadaje, u prijedlogu Odluke izjednačen je iznos komunalnog doprinosa stambenog i poslovnog prostora, također radi usklađenja sa Zakonom budući novi Zakon ne pozna podjelu prema namjeni već prema položajnim pogodnostima. U ostalom dijelu Odluka se nije u bitnome promijenila osim što se uskladila sa odredbama Zakona.
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.
S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.
Javno savjetovanje otvoreno je od objave do 30. studenoga 2019. godine nakon čega će se sačiniti izviješće u skladu sa Zakonom.

 

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 30. studenoga 2019. godine.
Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Aktualno:

Sve novosti