Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Utorak, 11 Prosinac 2018 16:24

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Hrvatski sabor na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti novu odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B) najkasnije 30 dana prije isteka kalendarske godine za koju su doneseni programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture sukladno odredbi čl. 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Dosadašnja Odluka o komunalnoj naknadi Općine Orebić donesena je 2001. godine od kada se nije mijenjala ni visina boda za izračun. Po istoj Odluci područje Općine Orebić podijeljeno je na 3 zone prema stanju komunalne infrastrukture u vrijeme donošenja iste. Nakon 17 godina potrebno je bilo, ne samo usklađenje Odluke sa novim Zakonom već i korekcija zona na području Općine Orebić s obzirom na uređenost i opremljenost područja komunalnom infrastrukturom u skladu s odredbom članka 96. ZKG. Tako je prijedlog 4 zone umjesto dosadašnje 3. U ostalom dijelu Odluka se nije u bitnome promijenila osim što se uskladila sa odredbama Zakona u smislu postupovnih propisa. Do sada su se, kao postupovi propisi primjenjivali i Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09) i propisi kojima se uređuje porez na dohodak odnosno dobit dok novi Zakon upućuje na Opći porezni zakon („Narodne novine“ br.115/16).

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.
S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Javno savjetovanje otvoreno je od objave do 17. prosinca 2018. godine.


Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 17. prosinca 2018. godine.
Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tekst prijedloga odluke možete preuzeti ispod članka.

Aktualno:

Sve novosti