Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Petak, 23 Siječanj 2015 15:24

Poziv za sudjelovanje u programima povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u programima povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području općine Orebić u 2015. godini

1. PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za iskaz interesa za sudjelovanje u Programima povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Orebić za 2015. godini.

Cilj Javnog poziva je ispitivanje zainteresiranosti stanovnika za sudjelovanje u navedenim Programima. Na temelju sakupljenih prijava o iskazu interesa za sudjelovanje u Programima, Općina Orebić je planirala financijska sredstva u proračunu za 2015. godinu, te će po raspisivanju natječaja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond), zatražiti od Fonda potrebna financijska sredstva za neposredno sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na svom području.

2. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na predaju prijave za iskaz interesa za sudjelovanje u Programima imaju fizičke osobe, vlasnici obiteljskih kuća, koje imaju prebivalište na području Općine Orebić i koje su spremne uložiti vlastita sredstva u mjere za koje iskazuju interes i za koje će se kasnije raspisati Natječaj. 
U smislu ovog javog poziva, obiteljska kuća je građevina bruto površine do 400 m2, koja je postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13), odnosno koja je legalna. Obiteljska kuća mora biti u cijelosti namijenjena stanovanju i imati maksimalno 2 stambene jedinice te biti izgrađena na zasebnoj građevnoj čestici. 

3. OPRAVDANI TROŠKOVI
Pod opravdanim troškovima koji će se sufinancirati podrazumijevaju se troškovi nabave opreme i izvođenja radova koji svojom namjenom i funkcijom doprinose povećanju energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije, a nastali su nakon objave Natječaja od strane Fonda u „Narodnim novinama“ i na internetskoj stranici Fonda.

Opravdani troškovi korištenja obnovljivih izvora energije na koje se odnosi ovaj Javni poziv za iskaz interesa smatraju se ugradnja sustava sa:
solarnim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode i grijanje,
kotlovima na pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za pripremu potrošne vode i 
grijanje,
fotonaponskim pretvaračima (kolektorima) za proizvodnju električne energije,
vjetrogeneratorima za proizvodnju električne energije, 
dizalicama topline 
Opravdani troškovi povećanja energetske učinkovitosti na koje se odnosi ovaj Javni poziv za iskaz interesa smatraju se:
povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice obiteljske kuće izradom termo fasade ili 
izolacijom krovišta; 
zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije; 
ugradnja plinskog kondenzacijskog kotla ili rekuperatora; 
izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuće nakon provedbe 
projekta

4. SREDSTVA FONDA
Temeljem objavljenih Javnih poziva od strane Fonda u 2015. godini, odrediti će se uvjeti natječaja, pri čemu maksimalni udio sufinanciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost može iznositi do 60% opravdanih troškova ulaganja, dok će Općina Orebić sudjelovati sa 5% opravdanih troškova ulaganja.

5. REALIZACIJA PROGRAMA
Na temelju Odluke Fonda o količini odobrenih sredstava za subvencioniranje, Općina Orebić će u 2015. godini raspisati Natječaj za sudjelovanje fizičkih osoba na svom području u Programima, prema uvjetima koji će biti određeni Pravilnikom, na koji će se sve zainteresirane fizičke osobe moći prijaviti. Fizičke osobe koje su prethodno predale prijavu na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Programima, te su ispunile tražene uvjete, ostvarit će dodatne bodove pri prijavi na Natječaj. 

6. DOSTAVLJANJE PRIJAVA
Podnositelji prijava na ovaj Javni poziv moraju priložiti cjelovito popunjeni i potpisani Prijavni obrazac za Javni poziv za iskaz i interesa dostaviti uz naznaku: 
„ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA NA PODRUČJU OPĆINE OREBIĆ U 2015. GODINI – NE OTVARATI“:
- poštom na adresu Općina Orebić, Obala pomoraca 24, 20250 Orebić,  
- ili osobno u pisarnici Općine Orebić, u uredovno radno vrijeme, 
Rok za dostavu prijava za iskaz interesa je 25.02.2014. godine. 
Prijave pristigle nakon roka neće se razmatrati.

8. OSTALE INFORMACIJE
Prihvatljivi troškovi i korisnici sufinanciranja definirani su prema Javnim pozivima koje je Fond raspisao u 2014. godini. Ukoliko raspisani natječaj od strane Fonda u 2015. godini bude drugačije definirao prihvatljive troškove i korisnike Općina Orebić prilagoditi će Natječaj za sudjelovanje fizičkih osoba u navedenim Programima na svom području prema objavljenim uvjetima Fonda.
Ovaj Javni poziv za iskaz interesa objavljen je na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Općine Orebić www.orebic.hr
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u na telefon 020 713 678.

Općina Orebić

Načelnik:
Tomislav Ančić

 

Obrazac za prijavu nalazi se u prilogu.