Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 27 Siječanj 2021 14:26

Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Dubrovačko-neretvanske županije

Odbor za dodjelu javnih priznanja Županijske skupštine pokreće postupak za predlaganje kandidata za javna priznanja, koja se dodjeljuju prigodom blagdana sv. Leopolda Bogdana Mandića - Dana Dubrovačko-neretvanske županije 12. svibnja 2021. godine

 

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Odbor za dodjelu javnih priznanja
objavljuje

P O Z I V
za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

Odbor za dodjelu javnih priznanja Županijske skupštine pokreće postupak za predlaganje kandidata za javna priznanja, koja se dodjeljuju prigodom blagdana sv. Leopolda Bogdana Mandića - Dana Dubrovačko-neretvanske županije 12. svibnja 2021. godine

Javna priznanja se mogu dodijeliti domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, u zemlji i inozemstvu, koje su svojim djelom i radom pridonijele promicanju i ugledu Dubrovačko-neretvanske županije i to:

I. Proglašenje počasnim građaninom Dubrovačko-neretvanske županije,

Počasnim građaninom Dubrovačko-neretvanske županije pod točkom I. može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili stranac koji je svojim djelovanjem i postupcima osobito pridonio promicanju, značaju i ugledu Dubrovačko-neretvanske županije, ostvarivanju i razvoju međusobnih odnosa Županije s drugim županijama, narodima i državama, razvoju demokracije, mira u svijetu i općem napretku čovječanstva.

II. Nagrade Dubrovačko-neretvanske županije,

Nagrade Županije pod točkom II. dodjeljuju se za iznimna dostignuća značajna za Dubrovačko-neretvansku županiju na raznim područjima djelovanja i stvaralaštva, i to:

 1. za životno djelo:
• pojedincu u obliku diplome i novčane nagrade u iznosu od 25.000,00 kn

2. za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju:
• pojedincu u obliku diplome i novčane nagrade u iznosu od 15.000,00 kn
• društvu, ustanovi, udruzi i drugoj pravnoj osobi u obliku diplome;

3. za doprinos ugledu i promociji Dubrovačko-neretvanske županije u zemlji i svijetu u proteklom jednogodišnjem razdoblju:
• pojedincu u obliku Plakete Dubrovačko-neretvanske županije i novčane nagrade u iznosu od 15.000,00 kn.
• društvu, ustanovi, udruzi i drugoj pravnoj osobi u obliku Plakete Dubrovačko - neretvanske županije.

Kandidate za dodjelu javnih priznanja mogu predlagati fizičke i pravne osobe, te tijela Dubrovačko-neretvanske županije.

Postignuća u znanstveno-istraživačkom radu kandidata i zasluge za razvitak znanosti iz bilo kojeg područja, kao i postignuća književnim i umjetničkim djelima ocjenjuju se na temelju objavljenih i javnosti dostupnih djela.
Predlagač mora osigurati recenziju odnosno kritičke ocjene najmanje dva priznata stručnjaka za određeno priznanje.
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja sa obrazloženjima prema odredbama ovog poziva, sa odgovarajućom dokumentacijom i potpisanom suglasnosti predloženih kandidata, te njihovim kontakt podacima, dostavljaju se u pisanom obliku na adresu: Dubrovačko-neretvanska županija, Županijska skupština, Odbor za dodjelu javnih priznanja, Gundulićeva poljana 1, 20 000 Dubrovnik, uz naznaku "Ne otvarati".

Rok za predlaganje kandidata za javna priznanja traje od 22. siječnja do 21. veljače 2021. godine.