Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Utorak, 12 Siječanj 2021 18:56

Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

Komisija za dodjelu nagrada i drugih javnih priznanja Općinskog vijeća Općine Orebić donijela je zaključak kojim se pokreće postupak za predlaganje kandidata za javna priznanja koja se dodjeljuju prigodom  blagdana Gospe Delorite - Dan Općine 10. svibnja 2021. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OREBIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KOMISIJA ZA DODJELU NAGRADA I DRUGIH JAVNIH PRIZNANJA
objavljuje
POZIV
za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

Komisija za dodjelu nagrada i drugih javnih priznanja Općinskog vijeća Općine Orebić donijela je zaključak kojim se pokreće postupak za predlaganje kandidata za javna priznanja koja se dodjeljuju prigodom

blagdana Gospe Delorite - Dan Općine 10. svibnja 2021. godine

Javna priznanja mogu se dodijeliti domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama u zemlji i inozemstvu radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Orebić poglavito za naročite uspjehe na unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanju čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Javna priznanja Općine Orebić su:
1. Počasni građanin Općine Orebić
2. Nagrada Općine Orebić za životno djelo
3. Nagrada Općine Orebić
4. Zahvalnica Općine Orebić

Javno priznanje iz točke 1. i 2. dodjeljuje se samo fizičkim osobama.

1. Počasnim građaninom Općine Orebić može se imenovati građanin Republike Hrvatske ili druge države koji je osobito zaslužan za napredak i promicanje ugleda Općine Orebić u RH, ali i izvan državnih granica.
Počasnom građaninu dodjeljuje se POVELJA O IMENOVANJU POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE OREBIĆ.

2. Nagrada Općine Orebić za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Općine Orebić iz područja: kulture, gospodarstva, znanosti, odgoja i prosvjete, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, športa i tjelesne kulture, prostornog uređenja i zaštite okoliša.
Nagrada za životno djelo može se dodijeliti jednoj fizičkoj osobi godišnje ukoliko joj do sada nije bila dodijeljena.
Nagradu za životno djelo čini POVELJA O DODJELI NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO OPĆINE OREBIĆ.

3. Nagrada Općine Orebić može se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos ostvaren u protekloj kalendarskoj godini na području kulture, gospodarstva, znanosti, odgoja i prosvjete, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, športa i tjelesne kulture, prostornog uređenja i zaštite okoliša.
Nagradu Općine Orebić čini POVELJA O DODJELI NAGRADE OPĆINE OREBIĆ.

4. Zahvalnica Općine Orebić može se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za donaciju i slične aktivnosti kao i za uspješnu suradnju te za doprinos razvoju ugleda Općine Orebić.
Zahvalnicu Općine Orebić čini POVELJA O DODJELI ZAHVALNICE OPĆINE OREBIĆ.

Kandidate za dodjelu javnih priznanja mogu predlagati fizičke i pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem na području Općine Orebić, radna tijela Općinskog vijeća, osim Komisije za dodjelu nagrada i drugih javnih priznanja, općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika.

Prijedlog se podnosi u pismenom obliku i mora sadržavati: podatke o podnositelju prijedloga, iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja, prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju te vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže.

Prijedlozi za 0dodjelu javnih priznanja se uz opširna obrazloženja sukladno propozicijama iz ovog poziva, uz odgovarajuću dokumentaciju i potpisanu suglasnost predloženih kandidata, dostavljaju na adresu: Općina Orebić, Komisiji za dodjelu nagrada i drugih javnih priznanja, Obala pomoraca 24, 20250 Orebić, s naznakom „ne otvaraj“.

Rok za predlaganje kandidata je 01. veljače 2021.godine.