Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Subota, 09 Rujan 2023 09:29

POZIV NA JAVNI UVID: IZLAGANJE GEODETSKIH ELABORATA NERAZVRSTANIH CESTA KO PODGORJE, KO KUČIŠTE

Na temelju članka 131. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) i članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18), općina Orebić kao naručitelj geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta objavljuje

 

POZIV
JAVNI UVID
IZLAGANJE GEODETSKIH ELABORATA NERAZVRSTANIH CESTA
KO PODGORJE, KO KUČIŠTE

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (dalje u tekstu: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena

komunalna infrastruktura – nerazvrstane ceste Selo Karmen, Selo Gurići, Selo Lampalovo, Celestinov put sve u naselju Podgorje, izvedena na čest. zem. 31, 60/1, 61/1, 61/2, 125, 126/1, 448, 450, 628/1, 628/2, 632, 638/2, 650/3, 753, 789, 819, 899, 900, 902, 966/2, 967, 970, 973, 984/1, 985, 986, 987, 988/1, 1021/1, 1025, 1165, 1168, 1170, 1177/1, 1177/2, 1203/1, 1207, 1210, 2444/1, 2445, 2447, 2448, 2450, 2453, 2457, 2461, 2465, 2470, 2508, 2509 sve KO PODGORJE,

komunalna infrastruktura – nerazvrstana cesta Bilopolje dijelom u naselju Kučište, dijelom u naselju Podgorje, izvedena na dijelovima čest zem. 2940/6, 2797/1, 2834/1, 2867, 3006, 2648/1, 2996 KO KUČIŠTE.

Evidentiranje komunalne infrastrukture će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu općine Orebić.
Geodetske elaborate izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradila je Moja površina d.o.o., ovlašten inženjer geodezije Sonja Žerjav Kranjčić iz Zagreba.
Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborate izvedenog stanja na javnom uvidu, dana 21. 09. 2023. od 09,00 - 11,00 sati u dvorani općine Orebić, Obala pomoraca 24., Orebić, kada mogu zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja.

Klasa: 932-03/23-01/10
Urbroj: 2117-17-2-23-01
Orebić, 04. rujna 2023.

Općinski načelnik
Tomislav Ančić