Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 09 Rujan 2020 15:39

POZIV NA JAVNI UVID IZLAGANJA GEODETSKOG ELABORATA IZVEDENOG STANJA GROBLJA “SV.JURJA”U PODVLAŠTICI

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br:68/18 i 110/18 ), i članka 61. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (“Narodne novine br:16/07,152/08,124/10,56/13,121/16 i 09/17) te članka 81. Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (“Narodne novine” br: 86/07), Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić kao naručitelj geodetskog elaborata izvedenog stanja groblja “Sv.Jurja” u Podvlaštici, objavljuje

 

 

POZIV
NA JAVNI UVID
IZLAGANJA GEODETSKOG ELABORATA
IZVEDENOG STANJA GROBLJA “SV.JURJA”U PODVLAŠTICI

 

 

U svrhu usklađivanja katastarskog i zemljišno-knjižnog stanja sa stvarnim izvedenim stanjem na terenu mjesnog groblja “Sv.Jurja” u Podvlaštici , Općina Orebić daje na javni uvid geodetski elaborat . Pozivaju se svi nositelji stvarnih prava nekretninana kojima je izvedeno groblje i svi nositelji stvarnih prava nekretnina koje neposredno graniče s grobljem na uvid u geodetski elaborat,kojeg je izradila tvrtka “GEODET KORČULA”d.o.o.,Cvijetno naselje 45 , 20260 Korčula.
Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja mogu pristupiti stranke u postupku ili njihovi punomoćnici.

Javno izlaganje i uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja održat će se dana 21.rujna 2020.g. ( ponedjeljak ) u općinskoj dvorani , Obala pomoraca 24 , u vremenu od 09,00h -11,00h , gdje stranke mogu davati svoje izjave.

Pročelnica:
Ines Vlahović Cibilić,dipl.iur.

Cjelovit dokument možete pregledati ovdje: