Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Petak, 04 Siječanj 2019 19:28

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2019.

Na temelju članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) i članka 46. Statuta Općine Orebić (Službeni glasnik 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst) općinski načelnik Općine Orebić dana 05. siječnja 2019. godine donosi

PLAN
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2019. godini

Dokument možete preuzeti ovdje: