Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji (187)

Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma donijelo je Rješenje o određivanju glasačkih mjesta.

20. studenoga 2013. u 10:00 sati provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti za zapošljavanje višeg referenta naplate komunalne naknade  na neodređeno vrijeme.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (N.N. broj 87/08) i članka 47. statuta Općine Orebić (Službeni glasnik općine Orebić br. 03/09) a sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2016 načelnik općine Orebić objavljuje

Stranica 24 od 24