Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji (210)

Temeljem članka 4. i članka 28. Odluke o zakupu javnih površina (Službeni glasnik Općine Orebić 15/03, 06/09 i 01/12) I Plana korištenja javnih površina za 2015. Općinski načelnik Općine Orebić raspisuje

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić dana 08. travnja 2015. daje

Petak, 24 Travanj 2015 10:17

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 35. stavak 2., članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) i Odluke Vijeća od 14. ožujka 2015., objavljuje se

Komisija za dodjelu nagrada i drugih javnih priznanja objavljuje Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja.