Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji (189)

Srijeda, 04 Veljača 2015 13:06

Javni natječaj za prodaju nekretnina - 2015.

Na temelju članka 35. stavak 2., članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) i Odluke Vijeća od 25. rujna 2014., objavljuje se

J A V N I  N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina

U prostorijama Općine Orebić u razdoblju od 2. veljače do 3. ožujka 2015. biti će omogućen javni uvid u dokumentaciju Strateške studije utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije u DNŽ.

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u programima povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području općine Orebić u 2015. godini

1. PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za iskaz interesa za sudjelovanje u Programima povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Orebić za 2015. godini.

Cilj Javnog poziva je ispitivanje zainteresiranosti stanovnika za sudjelovanje u navedenim Programima. Na temelju sakupljenih prijava o iskazu interesa za sudjelovanje u Programima, Općina Orebić je planirala financijska sredstva u proračunu za 2015. godinu, te će po raspisivanju natječaja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond), zatražiti od Fonda potrebna financijska sredstva za neposredno sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na svom području.

Dana 26. prosinca 2014. Općinsko izborno povjerenstvo osiguralo je pasivno dežurstvo, a brojevi ovlaštenih osoba su: