Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji (208)

Ovdje možete pogledati Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Orebić-Podgorje-Stanković.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 350-02/15-01/09, Urbroj: 2138/03-03-16-18 od 07. studenoga 2016., daje se:

Ovdje možete pronaći Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orebić.

Srijeda, 05 Listopad 2016 11:40

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 35. stavak 2., članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Odluke Vijeća od 14. ožujka 2015., objavljuje se