Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji (208)

O B A V I J E S T
O SUBVENCIONIRANJU NABAVKE
ŠKOLSKIH UDŽBENIKA
ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA


Općina Orebić obavještava roditelje učenika osnovnih škola na području Općine Orebić da će za školsku 2018./2019. godinu subvencionirati nabavku školskih udžbenika i to prema sljedećim kriterijima:

Dubrovačko-neretvanska županije, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju objavljuje Ponovnu javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije i strateške studije utjecaja na okoliš prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OREBIĆ
Povjerenstvo za provedbu postupka prijama
u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orebić objavljuje oglas za radno mjesto pomoćnika kustosa Muzeja (1 izvršitelj) na određeno vrijeme od 2 mjeseca.