Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji (204)

Lokalna akcijska grupa "LAG 5" objavljuje natječaj za radnice za pomoć i potporu starijim osobama:

Sukladno članku 32. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17) i člancima 3. do 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić obavještava javnost o započinjanju postupka

Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orebić na okoliš.

Na temelju članka 4. i članka 28. Odluke o zakupu javnih površina (Službeni glasnik Općine Orebić 15/03 ,06/09 i 01/12) Općinski načelnik Općine Orebić , dana 25.travnja 2019.g. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA U 2019.g.

Ponedjeljak, 08 Travanj 2019 13:07

Objava biračima - Europarlamentarni izbori 2019

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicana lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.