Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji (210)

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Orebić (Sl. gl. 01/20) Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV
Za predlaganje programa udruga za izdavačku djelatnost

 

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Orebić (Sl. gl. 01/20) Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV
Za predlaganje programa udruga za humanitarno djelovanje

Ponedjeljak, 02 Ožujak 2020 09:29

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl.gl. 02/13, 03/18, 08/18 - pročišćeni tekst) i odluke Općinskog vijeća od 10. prosinca 2019. objavljuje se

Pozivaju se zainteresirani da dostave pisma namjere za zakup javne površine u 2020. godini.