Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji (210)

Dubrovačko-neretvanska županija uputila je javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2020. godini.

Na temelju članka 4. i članka 28. Odluke o zakupu javnih površina (Službeni glasnik Općine Orebić 15/03 ,06/09 i 01/12) Općinski načelnik Općine Orebić , dana 05.svibnja 2020.g. objavljuje

Na temelju članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst), Odluke o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom RH i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. (NN 41/20) i Zaključka Vlade RH Klasa:022-03/20-07/89 (NN 41/20) Općinski načelnik 23. travnja 2020. donio je

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Orebić (Sl. gl. 01/20) Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV
Za predlaganje programa udruga koje doprinose kvaliteti života umirovljenika