Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Petak, 23 Kolovoz 2019 22:34

Obavijest o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orebić na okoliš.

Sukladno članku 32. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17) i člancima 3. do 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić obavještava javnost o započinjanju postupka

Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orebić na okoliš.

 

1. Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. i članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17), te mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije (Klasa: 351-01/19-01/50, Urbroj: 2117/1-09/2-19-02, od 23. srpnja 2019.) Načelnik Općine Orebić je donio Odluku o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orebić na okoliš Klasa: 350-02/18-01/03 od 31. srpnja 2019.

2. U okviru Postupka Općina Orebić uputit će upravnom tijelu Dubrovačko-neretvanske županije nadležnom za zaštitu prirode Zahtjev za prethodnom ocjenom prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu sukladno članku 26., stavku (1) i članku 46., stavku (2) Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19).

3. Sukladno članku 32. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17) i članku 5., stavku 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić će obavijestiti javnost o odlukama donesenima u Postupku.

4. Odluke iz točke 3. ove obavijesti bit će objavljene na mrežnim stranicama Općine Orebić.

Cjelovitu obavijest možete preuzeti ispod članka!