Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Utorak, 19 Lipanj 2018 21:26

Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti za zapošljavanje na određeno vrijeme Pomoćnika kustosa muzeja

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OREBIĆ
Povjerenstvo za provedbu postupka prijama
u službu na određeno vrijeme

Klasa: 112-03/18-01/01
Urbroj:2138/03-05-18-06

U Orebiću, 19. lipnja 2018.

O B A V I J E S T

Prethodna provjera znanja i sposobnosti za zapošljavanje na određeno vrijeme POMOĆNIKA KUSTOSA MUZEJA provesti će se

26. lipanj 2018. (utorak) u 8:00 sati
u Općini Orebić, Obala pomoraca 24., Orebić