Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Ponedjeljak, 31 Svibanj 2021 14:01

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Orebić.

Na temelju odredbe članka 72. stavka 1., 2. i 3., Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18 i 98/19), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Orebić.

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19) prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države potrebno za provedbu strateškog projekta, koje je označeno kao:

k.č.br. 2526/5 u k.o. Kučište, gospodarsko dvorište,površine 260 m² (0,0260 ha), upisana u ZK uložak br. 732, k.o. Kučište ,po tržišnoj cijeni od 53.700,00 kn,

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 72. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i u propisanom roku dostave dokaze Ministarstvu poljoprivrede.

Rok za dostavu zahtjeva je 8 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) i oglasnoj ploči Općine Orebić.

Zahtjev se dostavlja na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: „Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Orebić – za k.č.br. 2526/5 u k.o. Kučište.

Ako više osoba podnese zahtjev Ministarstvu i prilože dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 72. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19), odnosno u roku od 8 dana od objave obavijesti, kupac se utvrđuje javnim nadmetanjem, sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 94/18).Odluku o prodaji izravnom pogodbom donosi Ministarstvo poljoprivrede. Na osnovi odluke ministrica Ministarstva poljoprivrede u ime Republike Hrvatske i kupac sklapaju ugovor o prodaji u pisanom obliku.

KLASA: 940-01/20-01/38
URBROJ: 525-07/0211-21-9
Zagreb, 31. svibnja 2021.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Izvorni dokument preuzmite ispod članka: