Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Petak, 29 Siječanj 2021 23:20

Obavijest o donošenju Odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Orebić

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić dana 25. siječnja 2021. daje

O B A V I J E S T

kojom se obavještava javnost kako je donesena Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Orebić. Cjeloviti tekst Odluke objavljen je u Službenom glasniku Općine Orebić 12/20.

Klasa: 350-02/20-01/04
Urbroj: 2138/03-05-21-02
Orebić, 25. siječnja 2021.

Pročelnica
Ines Vlahović Cibilić, dipl.iur

Dokument možete preuzeti ovdje: