Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Subota, 15 Rujan 2018 22:52

Natječaj za izbor i imenovanje Ravnatelja (m/ž) Pomorskog muzeja Orebić

Na osnovi članka 38. I 41. Zakona o ustanovama (NN, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 26. Zakona o muzejima (NN, broj 61/2018) i čl. 22. Statuta Pomorskog muzeja Orebić Načelnik Općine Orebić raspisuje:

 

NATJEČAJ
Za izbor i imenovanje Ravnatelja (m/ž) Pomorskog muzeja OrebićZa Ravnatelja Pomorskog muzeja Orebić može biti imenovana osoba koja zadovoljava uvjete propisane čl. 28., st. 1. I 2. Zakona o muzejima i čl. 31. Statuta Pomorskog muzeja Orebić.

(1) Ravnateljem Muzeja može biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete utvrđene Statutom.

(2) Iznimno, za Ravnatelja Muzeja može biti imenovana osoba koja ima završeno obrazovanje propisano stavkom 1. Ovog članka, jednu godinu rada u muzejskoj djelatnosti ili pet godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete utvrđene Statutom.
2. Ravnatelj Muzeja bira se na vrijeme od 4 godine i može biti ponovno imenovan
3. Ravnatelj Muzeja bira se na temelju dostavljenog Prijedloga četverogodišnjeg programa rada Muzeja.

Uz pisanu prijavu za Natječaj kandidati su dužni dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici sljedeće dokumente:
1. Dokaz o državljanstvu
2. Dokaz o stručnoj spremi
3. Dokaz o radnom iskustvu u muzejskoj struci
4. Dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO ili istovjetne ustanove izvan RH)
5. Potvrda o nekažnjavanju, ne starija od šest mjeseci
6. Prijedlog četverogodišnjeg Programa rada PMO

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Natječaja.

Prijave na Natječaj s potrebnom natječajnom dokumentacijom predaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu Pomorski muzej Orebić Trg Mimbelli bb, s naznakom „Natječaj za ravnatelja- ne otvarati“

Rezultati Natječaja bit će objavljeni putem mrežne stranice Pomorskog muzeja Orebić, a kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana, od dana isteka natječaja. Rok žalbe je 8 dana od objave rezultata. Natječajna dokumentacija vraća se kandidatima.